Sõnavabadus.ee veebileht on loodud neile, kes hindavad sõnavabadust ning kes soovivad anda oma panuse sõnavabaduse kaitseks. Me taunime nn õngitsemise eesmärgil alusetute kahjunõuete saatmist ning aitame inimesi, kelle vastu on esitatud alusetu kahjunõue.

2020. a jooksul õnnestus meie koostööpartneriteks olevatel advokaatidel vabastada kahjunõuetega õngitsemise ohvriks langenuid "laimu" eest hüvitise tasumisest kokku summas 11 827 eurot. Loe lisaks.

Võitlust sõnavabaduse kaitseks ja kahjunõuetega õngitsemise vastu saab toetada annetustega:
Saaja: Usun Sõnavabadusse MTÜ
Konto number: EE757700771005062893
Selgitus: Annetus

Loe lisaks meie põhimõtete kohta.

#usunsõnavabadusse
#usunsõnavabadusse