Sõnavabadus.ee

MTÜ Usun Sõnavabadusse
Registrikood: 80580974

Võitlust sõnavabaduse kaitseks ja kahjunõuetega õngitsemise vastu saab toetada annetustega:
Saaja: Usun Sõnavabadusse MTÜ
Konto number: EE757700771005062893
Selgitus: Annetus

E-mail: info@sonavabadus.ee

#usunsõnavabadusse