I lugu 

Mart on väikelinna väikeärimees, kes on aastaid füüsiliselt väärkohelnud enda abikaasat Mari. Mart saab uue töö vastutaval ametikohal. Varsti jõuavad meediasse vihjed Mardi poolt Mari väärkohtlemise kohta, mistõttu Mardi suhtes alustatakse kriminaalmenetlust ning Mart kaotab enda töö. Mart kaebab kõik ajakirjanikud kohtusse, kuna teda pole kohtus veel süüdi mõistetud ning seetõttu ei tohi ajakirjandus käsitleda Mardi väidetavaid kuritegusid Mari suhtes. Mart nõuab ajakirjanduselt varalise kahju hüvitisena 144 000 eurot, mis on tema nelja aasta töötasu, mille Mart oleks teeninud, kui teda poleks meedias avaldatud artiklite pärast vallandatud. Lisaks nõuab Mart ajakirjanikelt 50 000 eurot hüvitist talle tekitatud mittevaralise (nn moraalse) kahju hüvitamiseks.  

II lugu 

Mart, kes on vahepeal vastutavale ametikohale tagasi valitud, vägistab enda kasutütre Kadi. Kadi pöördub politsei poole ja kajastab endaga juhtunut ka sotsiaalmeedias. Taaskord alustatakse Mardi suhtes kriminaalmenetlust. Mart kaebab Kadi kohtusse, kuna teda pole kohtus veel süüdi mõistetud ning seetõttu ei tohi Kadi väita, et Mart on ta vägistanud. Mart nõuab Kadilt hüvitisena 144 000 eurot, mis on tema nelja aasta töötasu, mille Mart oleks teeninud, kui teda poleks Kadi poolt avaldatud postituse pärast vallandatud. Lisaks nõuab Mart Kadilt 50 000 eurot hüvitist talle tekitatud mittevaralise (nn moraalse) kahju hüvitamiseks.  

III lugu 

Pärast kahes kriminaalasjas süüdi mõistmist on Mart ärritunud ja maandab enda pingeid sellega, et peksab surnuks enda koera. Sellest saab teada loomakaitsja Heiki, kes käsitleb Mardi järjekordset kuritegu enda blogis. Töötu Mart kaebab Heiki kohtusse, kuna teda pole kohtus veel süüdi mõistetud ning seetõttu ei tohi Heiki väita, et Mart pani toime kuriteo ja peksis enda koera surnuks. Mart nõuab Heikilt hüvitisena 144 000 eurot, mis on tema nelja aasta töötasu, mille Mart oleks teeninud, kui teda poleks Heiki poolt avaldatud postituse pärast tööle võtmata jäetud. Lisaks nõuab Mart Heikilt 50 000 eurot hüvitist talle tekitatud mittevaralise (nn moraalse) kahju hüvitamiseks.  

NB! Kõik lood on väljamõeldud ja seosed reaalsete isikutega juhuslikud.