Kommenteeri

Kus saab nõuda ebaõigete andmete ümberlükkamist?

"Kõlvart taotles Postimehe kohustamist avaldama ajalehe Postimees nii eesti- kui venekeelses veebiväljaandes ebaõigeid faktiväiteid ümberlükkav teade kestvusega üks kuu. Ringkonnakohus leidis, et Kõlvarti nimetatud taotlus ei ole põhjendatud. Kohtupraktika järgi saab ebaõigete andmete ümberlükkamist nõuda reeglina samal viisil ja samas kohas, kuidas ja kus ebaõiged andmed avaldati. Põhjendatud on Postimehe seisukoht, et antud juhul puuduvad sellised erandlikud asjaolud, mis õigustaksid ebaõigeid faktiväiteid ümberlükkava teate avaldamist veebiväljaandes kestvusega üks kuu."
Loe lisaks Pealinna artiklist "Kõlvarti ja Postimehe vaidlus saab kohtukulude osas jätku riigikohtus"

Lisa kommentaar

Email again: